Guide til hjemmesiden

 • Strategiplan for Vandværket: klik på Vandværket - Strategi.
 • Sms af og tilmeldning: klik på Selvbetjerning.
 • Ledningsplaner: klik på Selvbetjerning.
 • Ansvaret for ledninger/net: klik på Selvbetjerning
 • App'en til EON: klik på Selvbetjening.
 • Kodeks for bestyrelsen: klik på Vandværk - Kodeks for bestyrelsen

Fjernaflæsning

 • Alle vandmålere udskiftes til fjernaflæsningsmålere. Opgaven forventes afsluttet sommer  2023.
 • Rødekro VVS har opgaven at foretage udskiftningen af målerne på forbrugernes adresser.
 • Efter fjernaflæsnings måleren er installeret på din adresse, kan du downloade en app til din mobil telefon.
 • Med appen installeret kan du følge dit vandforbrug digitalt.
 • Brugsvejledning til app: Klik Selvbetjening og EON


 

 

Bestyrelsen i Rødekro Vandværk

Rødekro vandværk forsyner i dag 3095 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet fra vandværket på Callesensvej og Vestergade, fra vandværkets 4 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt 343.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Rødekro vandværk blev en realitet på det første "Vandværksmøde" som blev afholdt på "jernbanehotellet" d.29.januar 1930. her blev der nedsat et udvalg og den stiftende generalforsamling blev bestemt til "onsdag den 5. februar 1930 hos Gæstgiver M. Hansen, Røde Kro kl. 8 aften".

Men forberedelserne startede i 1927 ved at udsende et brev med opfordring til at blive interessant i det påtænkte vandværk. Udvalget bestod af Gdr. N.L.Pedersen, Købmand Holst, Lærer Jessen, Købmand Branderup og Skomager Christiansen, som også blev den første bestyrelse. 

Det første vandværk var tænkt til at kunne forsyne 100 huse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket


Daglig leder.

Steen Holm
Vestergade 18 C
6230 Rødekro
Email: steen@roedekro-vand.dk
Tlf:74661010
Mobil: 20459849

Jens Iversen
Vestergade 18C
6230 Rødekro
Email: jens@roedekro-vand.dk
Mobil: 40451110


Formand.
​Rane Møller
Nr. Hostrupvej 47
6230 Rødekro

Valgt ind 2022

Email: ranekjer@gmail.com