Guide til hjemmesiden

 • Strategiplan for Vandværket: klik på Vandværket - Strategi.
 • Sms af og tilmeldning: klik på Selvbetjerning.
 • Ledningsplaner: klik på Selvbetjerning.
 • Ansvaret for ledninger/net: klik på Selvbetjerning
 • App'en til EON: klik på Selvbetjening.
 •  

Fjernaflæsning

 • Allevandmålere udskiftes til fjernaflæsningsmåler. Opgaven forventes afsluttet 2022.
 • Rødekro VVS har opgaven at foretage udskiftningen af målererne på forbrugernes adresser.
 • Efter fjernaflæsnings måleren er installeret på din adresse, kan du få en app, klik under Selvbetjerning og klik på EON og se hvordan du kan downloade og få adgang til app'en EON. her kan du følge dit vandforbrug digitalt.

 

 


Genalforsamling 27-02-2020 kl. 19:30 på Rødekro Kro

 

Rødekro vandværk forsyner i dag 2900 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet fra vandværket på Callesensvej og Vestergade, fra vandværkets 4 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt 343.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Rødekro vandværk blev en realitet på det første "Vandværksmøde" som blev afholdt på "jernbanehotellet" d.29.januar 1930. her blev der nedsat et udvalg og den stiftende generalforsamling blev bestemt til "onsdag den 5. februar 1930 hos Gæstgiver M. Hansen, Røde Kro kl. 8 aften".

Men forberedelserne startede i 1927 ved at udsende et brev med opfordring til at blive interessant i det påtænkte vandværk. Udvalget bestod af Gdr. N.L.Pedersen, Købmand Holst, Lærer Jessen, Købmand Branderup og Skomager Christiansen, som også blev den første bestyrelse. 

Det første vandværk var tænkt til at kunne forsyne 100 huse.

Rødekro Vandværk - Vandprøver:

 • Følgende nye stoffer, der er udtaget prøver på:
 • 20.06.19:
 • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
 • Grænseværdi: 0,01 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l
 • 09.05.18:
 • 1,2,4 Triazol
 • Grænseværdi: 0,1 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l
 • 13.09.17:
 • Desphenyl-cloridazon
 • Grænseværdi: 0,1 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket


Daglig leder.
Steen Holm
Vestergade 18 C
6230 Rødekro
Email: steen@roedekro-vand.dk
Tlf:74661010
Mobil: 20459849

Jens Iversen
Vestergade 18C
6230 Rødekro
Email: jens@roedekro-vand.dk
Mobil: 40451110


Formand.
​Kirsten Jensen
Parkvej 19
6230 Rødekro

Næstformand.
Eivind Underbjerg Hansen
Øbeningvej 1
6230 Rødekro

Bestyrelsen medlem.
Henning Fredensborg Thomsen
Løkkegårdsvej 51
6230 Rødekro

Søren Wollesen
Østermarkvej 14
6230 Rødekro

Kurt Karlsen
Nørrevang 42
6230 Rødekro

 

 

 


Hjemmeside til Rødekro Vandværk
roedekro-vand.dk

Kontakt

Tlf: 74661010
Faks: 74661002
Mobil: 20459849

Kundeservice@roedekro-vand.dk

steen@roedekro-vand.dk

jens@roedekro-vand.dk