Aktuelt

Tilmeld SMS tjeneste

Vandanalyse resultater

Søg ledningsoplysninger

Eye on water

 

 

Er igang på bakkevej, med at udskifte hovedledning og stikledning, forventer at blive færdig i efteråret 2024.

 

Velkommen til Rødekro Vandværk

Rødekro vandværk forsyner i dag 3095 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet fra vandværket på Callesensvej og Vestergade, fra vandværkets 4 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt 343.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Rødekro vandværk blev en realitet på det første "Vandværksmøde" som blev afholdt på "jernbanehotellet" d.29.januar 1930. her blev der nedsat et udvalg og den stiftende generalforsamling blev bestemt til "onsdag den 5. februar 1930 hos Gæstgiver M. Hansen, Røde Kro kl. 8 aften".

Men forberedelserne startede i 1927 ved at udsende et brev med opfordring til at blive interessant i det påtænkte vandværk. Udvalget bestod af Gdr. N.L.Pedersen, Købmand Holst, Lærer Jessen, Købmand Branderup og Skomager Christiansen, som også blev den første bestyrelse. 

Det første vandværk var tænkt til at kunne forsyne 100 huse.