I en artikel torsdag d. 7/10 i JyskeVestkysten omtales giftrester i drikkevandet.

Rødekro Vandværk bliver nævnt i artiklen sammen med andre vandværker og med note om at Rødekro Vandværk ikke har ønsket at udtale sig.

Dette er ikke korrekt. En mail modtaget onsdag eftermiddag fra JyskeVestkysten kan ikke forventes besvares samme dag inden fyraften!

Rødekro Vandværk følger alle nationale foreskrifter og får foretaget de anbefalede prøver udført af certificeret laboratoriet.

Prøverne overholder alle grænseværdier i den gældende drikke vandsbekendtgørelse.

Hvis myndighederne kommer med yderligere bekendtgørelser, vil Rødekro Vandværk naturligvis følge disse retningslinier.

 

Guide til hjemmesiden

 • Strategiplan for Vandværket: klik på Vandværket - Strategi.
 • Sms af og tilmeldning: klik på Selvbetjerning.
 • Ledningsplaner: klik på Selvbetjerning.
 • Ansvaret for ledninger/net: klik på Selvbetjerning
 • App'en til EON: klik på Selvbetjening.
 • Kodeks for bestyrelsen: klik på Vandværk - Kodeks for bestyrelsen

Fjernaflæsning

 • Alle vandmålere udskiftes til fjernaflæsningsmålere. Opgaven forventes afsluttet 2022.
 • Rødekro VVS har opgaven at foretage udskiftningen af målerne på forbrugernes adresser.
 • Efter fjernaflæsnings måleren er installeret på din adresse, kan du downloade en app til din mobil telefon.
 • Med appen installeret kan du følge dit vandforbrug digitalt.
 • Brugsvejledning til app: Klik Selvbetjening og EON


Generalforsamling 24-2-2022 kl. 19:30 på Rødekro Kro

 

Bestyrelsen i Rødekro Vandværk

Rødekro vandværk forsyner i dag 2900 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet fra vandværket på Callesensvej og Vestergade, fra vandværkets 4 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt 343.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Rødekro vandværk blev en realitet på det første "Vandværksmøde" som blev afholdt på "jernbanehotellet" d.29.januar 1930. her blev der nedsat et udvalg og den stiftende generalforsamling blev bestemt til "onsdag den 5. februar 1930 hos Gæstgiver M. Hansen, Røde Kro kl. 8 aften".

Men forberedelserne startede i 1927 ved at udsende et brev med opfordring til at blive interessant i det påtænkte vandværk. Udvalget bestod af Gdr. N.L.Pedersen, Købmand Holst, Lærer Jessen, Købmand Branderup og Skomager Christiansen, som også blev den første bestyrelse. 

Det første vandværk var tænkt til at kunne forsyne 100 huse.

Rødekro Vandværk - Vandprøver:

 • Følgende nye stoffer, der er udtaget prøver på:
 • 20.06.19:
 • Chlorothalonil-amidsulfonsyre
 • Grænseværdi: 0,01 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l
 • 09.05.18:
 • 1,2,4 Triazol
 • Grænseværdi: 0,1 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l
 • 13.09.17:
 • Desphenyl-cloridazon
 • Grænseværdi: 0,1 ug/l
 • Målt værdi: mindre end 0,01 ug/l

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket


Daglig leder.

Steen Holm
Vestergade 18 C
6230 Rødekro
Email: steen@roedekro-vand.dk
Tlf:74661010
Mobil: 20459849

Jens Iversen
Vestergade 18C
6230 Rødekro
Email: jens@roedekro-vand.dk
Mobil: 40451110


Formand.
​Kirsten Jensen
Parkvej 19
6230 Rødekro

Valgt ind 2012

Email: kkj@danfoss.com

Næstformand.
Eivind Underbjerg Hansen
Øbeningvej 1
6230 Rødekro

Valgt ind 2007

Email: euh@euhteknik.dk

Bestyrelsen medlem.
Henning Fredensborg Thomsen
Løkkegårdsvej 51
6230 Rødekro

Valgt ind 2019

Email: henning.thomsen@aon.dk
Rane Møller
Nr. Hostrupvej 47
6230 Rødekro

Valgt ind 2022

Email: ranekjer@gmail.com

Kurt Karlsen
Nørrevang 42
6230 Rødekro

Valgt ind 2016

Email: kurt.pkarlsen@stofanet.dk

 

 

 

Hjemmeside til Rødekro Vandværk
roedekro-vand.dk

Kontakt

Tlf: 74661010
Faks: 74661002
Mobil: 20459849

Kundeservice@roedekro-vand.dk

steen@roedekro-vand.dk

jens@roedekro-vand.dk